ANUNT DE PRESA

Titlul proiectului: ,, Extinderea si diversificarea capacitatii de productie a Pro Algor Com SRL’’

Pro Algor Com SRL, cu sediul in Piatra Neamt, Str. Bdul Decebal nr. 9, Bloc 11, Scara A, Etaj P, Ap. 3, a derulat in perioada 03.04.2018 – 30.06.2019, proiectul cu titlul ,, Extinderea si diversificarea capacitatii de productie a Pro Algor Com SRL’’, cod MySMIS – 105871, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, avand ca AUTORITATE DE MANAGEMENT – MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, iar ORGANISM INTERMEDIAR – AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD VEST .
Obiectivul proiectului a fost cresterea si diversificarea productiei precum si extinderea ariei de desfacere a produselor.

Valoarea totala a proiectului: 1.186.349,08 lei, din care finantarea nerambursabila este de 894.008,22 lei – 759.906,99 lei din FEDR si 134.101,23 lei din bugetul national.
Rezultatele implementarii proiectului: achizitie echipamente tehnologice, IT, sistem fotovoltaic – pentru desfasurarea activitatilor de productie ambalaje din carton, ceea ce va determina cresterea competitivitatii firmei si crearea a cinci noi locuri de munca.

Investiția are un impact semnificativ la nivel local si regional prin produsele oferite, crearea unui numar de 5 locuri noi de munca in perioada de implementare a proiectului dintre care doua apartinand unei categorii defavorizate, precum si prin cresterea eficientei energetice ca urmare a achizitiei unui sistem fotovoltaic.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la sediul societatii sau la tel. 0747489604, e-mail: cezara.vuza@yahoo.com, persoană de contact Cezara Vuza.

Pro Algor Com

Detalii suplimentare puteţi obţine de la sediul societatii sau la tel. 0747489604
e-mail: cezara.vuza@yahoo.com, persoană de contact Cezara Vuza.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României